AMFORI BSCI

amfori

Amfori to wiodące globalne stowarzyszenie biznesowe, wspierające
otwarty i zrównoważony handel. Zgodnie z naszą wizją dążymy do tego, aby na całym świecie wszelkie działania handlowe przynosiły korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dla wszystkich.

http://www.amfori.org

Od marca 2017 roku jesteśmy certyfikowanym Uczestnikiem amfori BSCI( Business Social Compliance Initiative ) , przestrzegającym zapisów Kodeksu postępowania BSCI.

Amfori BSCI – kodeks postępowania – Polska wersja 

W związku z tym firma P.P.H. Sawa Sp.j. zobowiązuje się:

  1. przystosować się do obowiązujących praw państwowych i dokumentów międzynarodowych w dziedzinie aspektów społecznych;
  2. zagwarantować ciągłe doskonalenie;
  3. mieć otwartość na współpracę uczestników BSCI;
  4. udzielanie wsparcia pozostałym uczestnikom BSCI i partnerom biznesowym

Firma zobowiązuje się do nieograniczonego prawa Pracowników do zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych.

Firma zobowiązuje się  również nie stosować dyskryminacji w odniesieniu do:

  1. zatrudnienia, płacy, dostępu do szkolenia, promocji, zwolnienia z pracy i/lub przejścia na emeryturę;
  2. rasy, warstwy społecznej, pochodzenia, religii, inwalidztwa, płci, orientacji seksualnej, przynależności związkowej lub politycznej;
  3.  Firma zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom uczciwego wynagrodzenia.

Firma zobowiązuje się do przestrzegania prawa dotyczącego norm czasu pracy zgodnego z polskim kodeksem pracy.

Firma gwarantuję zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Firma nie zatrudnia dzieci oraz gwarantuje ochronę młodym pracownikom.

Firma zakazuje niebezpiecznej pracy oraz nie korzysta z żadnych form pracy przymusowej.

Firma zobowiązuje się do nie wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Firma nie uznaje żadnych działań korupcyjnych.

P.P.H. SAWA Sp.J. zobowiązuje się do zagwarantowania jawności przedstawionej polityki zarówno względem swoich pracowników jak i szerszej opinii publicznej.

 

Jeśli posiadasz wiedzę lub informacje na temat łamania bądź nie respektowania w/w zasad i wartości w firmie SAWA prosimy poinformuj Nas o tym, przesyłając wiadomość na adres e- mail:  etyka@sawa-polska.pl

bądź użyj w pełni anonimowo formularza poniżej

Twoje imię lub nick (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość