Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

P.P.H. SAWA K. NIGRO, G. NIGRO SP.J


     Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i może podlegać zmianom. Zmiany będą publikowane na niniejszej stronie internetowej wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje aktualizacja.

      Polityka ochrony danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO).

      Polityka Prywatności zawiera informacje na temat zasad przetwarzania przez P.P.H. SAWA K. Nigro, G. Nigro Sp.j. danych osobowych następujących kategorii:

·         Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów P.P.H. SAWA K. Nigro, G. Nigro Sp.j oraz ich pracowników i współpracowników,

·         Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników P.P.H. SAWA K. Nigro, G. Nigro Sp.j,

·         Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w P.P.H. SAWA K. Nigro, G. Nigro Sp.j,

·         Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób przebywających na terenie obiektu  P.P.H. SAWA K. Nigro, G. Nigro Sp.j objętych monitoringiem wizyjnym,

·          Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z P.P.H. SAWA K. Nigro, G. Nigro Sp.j ( Formularz, Telefon, Mail ).

 

      Treść Polityki Prywatności:

Polityka prywatności SAWA 25.05.2018 ver.1