Wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie PPH SAWA

Informacje o możliwościach dofinansowania można uzyskać:

– na stronach internetowych: www.rpo.lubelskie.plwww.lawp.lubelskie.pl
– w punktach informacyjnych zlokalizowanych na terenie Województwa
Lubelskiego:

1. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
Punkt informacyjny tel.: 0-81 44 16 750 BEZPŁATNIE 0-81 44 16 750
Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776 BEZPŁATNIE 0 800 888 776
www.rpo.lubelskie.pl

2. Filia Urzędu w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 0-83 343 58
44 BEZPŁATNIE 0-83 343 58 44
e-mail: biała@lubelskie.pl

3. Filia Urzędu w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel.: 0-82 563 02
08 BEZPŁATNIE 0-82 563 02 08
e-mail: chelm@lubelskie.pl

4. Filia Urzędu w Zamościu
ul. Partyzantów 1, 22-400 Zamość, tel.: 0-84 638 02 67 BEZPŁATNIE
0-84 638 02 67
e-mail: zamosc@lubelskie.pl

5. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-074 Lublin
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl
Punkt Informacyjny LAWP: tel.: 0-81 462 38 31

BEZPŁATNIE 0-81 462 38 31 0-81 462 38 12.

Kontakt

P.P.H. SAWA K.Nigro, G.Nigro Spółka jawna

Mapa